Łukasz Gawryś

Moja rodzina związana jest z Ochotą od ponad 60 lat. Ja sam wychowywałem się na Szczęśliwicach gdzie skończyłem Szkołę Podstawową nr 175 na ulicy Trzech Budrysów, a obecnie mieszkam na Starej Ochocie. Z wykształcenia jestem matematykiem, a z zawodu nauczycielem w XXVII L.O. im. T. Czackiego. W radzie dzielnicy zajmuję się kwestiami związanymi z transportem, przestrzenią miejską oraz jakością infrastruktury publicznej. W szczególności chcę reprezentować potrzeby mieszkańców Szczęśliwic i Starej Ochoty, chronić nasze tereny zielone przed zabudową oraz być rzecznikiem osób niezmotoryzowanych.

Dyżury
Miejsce

Warszawa

Termin

Radny pełni dyżur w umówionym wcześniej terminie pod nr tel. 792 768 744.
gawrys1985atgmail [dot] com