Jan Kasprzyk

Jan Kasprzyk
Kadencja
VII
E-mail
jankasprzyk [at] wp.pl

Radny Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy od 2002 r. W latach 2005-2006 - Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od grudnia 2006 r. - Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy. Członek Komisji Kultury oraz Komisji Oświaty, Wychowania i Sportu.

Urodzony w 1975 r. na warszawskiej Ochocie. Historyk. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył także Wyższy Kurs Obronny Akademii Obrony Narodowej. Autor wielu publikacji książkowych i prasowych poświęconych najnowszej historii Polski.

Pracował m.in. w Katolickim Radio Warszawa i radio „Jutrzenka”, publikował na łamach „Naszego Dziennika”, „Gazety Polskiej”, „W Sieci Historii”. Autor audycji historycznych emitowanych w Radio Maryja i TV Trwam. W latach 1999 - 2006 członek kolegium redakcyjnego i autor haseł w Encyklopedii Białych Plam (Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne), redaktor „Przeglądu Historyczno – Wojskowego” (2002 r.), członek Zespołu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Warszawy ds. Budowy Muzeum Powstania Warszawskiego (2003-2004). W rządzie Prawa i Sprawiedliwości doradca i rzecznik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2008 r. koordynator ustanowionego przez Sejm Roku Zbigniewa Herberta. W 2014 r. koordynator obchodów Stulecia Legionowego Czynu Niepodległościowego. Pracownik Sekretariatu Naukowego Biblioteki Narodowej od 2009 r. Od 1985 r. związany ze sceną teatralną (m.in. 1985-1991 - role dziecięce w Teatrze Polskim i Teatrze Rozmaitości, od 1995 – związany z Centrum Estradowym Galerii Porczyńskich, obecnie aktor Naszego Teatru).

Działacz społeczny, m.in. prezes Związku Piłsudczyków, wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego Poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski, Komendant Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, wieloletni Komendant Główny Związku Strzeleckiego, organizator akcji wypoczynkowych i konkursów edukacyjnych, literackich i plastycznych dla dzieci i młodzieży.

Za popularyzowanie historii Polski i krzewienie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia uhonorowany przez Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Zasługi. Wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej medalem Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego, odznaczony medalami: „Pro Patria”, „Pro Memoria”, „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” oraz „Zasłużony dla Krakowa – Honoris Gratia”. Laureat nagrody tygodnika „Nasza Polska” i Nagrody Miasta Kielce (2009).

Zainteresowania: literatura pamiętnikarska XIX i XX wieku, historia wojskowości, historia polityczna Polski XX wieku, teatr. Hobby: turystyka górska, jazda konna, kolekcjonowanie pamiątek po Marszałku Piłsudskim i Legionach

Dyżury
Miejsce

W umówionym wcześniej terminie pod numerem tel. 603 849 884.