Aleksander Kopiński

Ukończyłem Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Dawniej pracowałem jako redaktor wydawnictw naukowych i edukacyjnych, a od 2006 roku jako urzędnik w Biurze Wystąpień i Patronatów Kancelarii Prezydenta RP. Jestem też autorem ok. 150 publikacji książkowych i prasowych (historia, krytyka literacka, varsavianistyka, genealogia).

Moja rodzina związana jest z Ochotą od 1857 roku, czego pamiątką nazwa ul. Kopińskiej w miejscu ogrodnictwa moich przodków. Sam mieszkam na Kolonii Lubeckiego od 2008 roku. W 2009 roku zwyciężyłem w Maturze Ochockiej – konkursie wiedzy o naszej dzielnicy, zorganizowanym przez Ośrodek Kultury Ochoty.

Społecznie działam w spółdzielni mieszkaniowej „Bandera”, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 23 i Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej (Środowisko Batalionu „Gustaw”, w którym walczył mój dziadek – powstaniec warszawski). Jestem Honorowym Dawcą Krwi Zasłużonym dla Zdrowia Narodu i dumnym ojcem dwóch zuchów ochockiego szczepu 16 WDHiGZ.

Dyżury
Miejsce

Warszawa

Termin

w umówionym wcześniej terminie mailem aleksander [dot] kopinskiatgmail [dot] com