Krzysztof Kruk

Urodzony w 1956 roku w Warszawie. Wykształcenie wyższe AWF - nauczyciel , trener. Wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w Szkołach Podstawowych nr 228 i 264 i Dyrektor Szkoły 264 na Ochocie przez prawie 10 lat. Pięć lat Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Rokosowskiej. Z samorządem Ochoty i Warszawy związany od lat dziewięćdziesiątych jako radny Dzielnicy Ochoty a także radny Gminy Warszawa Centrum. W latach 2007- 2018 z-ca Burmistrza Dzielnicy Ochota /nadzór nad kulturą, sportem, sprawami lokalowymi i mieszkaniowymi, ZGN i inne/. W obecnej kadencji tj od 2018 roku radny Dzielnicy Ochota

Dyżury
Miejsce

W umówionym wcześniej terminie pod numerem tel. 608 631 106.