Daniel Zalewski

Ukończył stosunki międzynarodowe oraz studia podyplomowe z systemów zarządzania przedsiębiorstwem, zawodowo zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami biurowymi firmy sektora nowych technologii. Z Ochotą jest związany prawie 20 lat, a od 10 mieszka na Rakowcu.

Dyżury