Referat Dodatków Mieszkaniowych i Ulg Czynszowych

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Dodatków Mieszkaniowych i Ulg Czynszowych, wchodzącego w skład Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. rozpatrywanie wniosków o dodatki mieszkaniowe, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w tym zakresie;
  2. przygotowywanie decyzji w zakresie wymienionym w pkt 1;
  3. przygotowywanie dla Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Ochota list wypłat dodatków;
  4. wydawanie zaświadczeń z zakresu pracy Referatu;
  5. rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w spłatach zaległości w opłatach za użytkowany lokal i przygotowywanie umów w tym zakresie;
  6. monitorowanie zawartych umów o spłatę wierzytelności;
  7. przygotowywanie sprawozdań z zakresu działania Referatu;
  8. współpraca z administratorem zasobu komunalnego;
  9. rozpatrywanie wniosków o obniżanie czynszów należnych m.st. Warszawie od lokatorów, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w tym zakresie.