Skład Zarządu

Katarzyna Łęgiewicz

Burmistrzyni Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Katarzyna Łęgiewicz

ul. Grójecka 17A, Warszawa
pok.: nr 226, II piętro
tel.: Sekretariat: 22 57 83 606
e-mail: ochota [dot] sekretariatatum [dot] warszawa [dot] pl

Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 12:00-14:00 (po uprzednim umówieniu się w sekretariacie lub telefonicznie 22 57 83 606)

Zakres działań:

Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 12:00-15:00 (po uprzednim umówieniu się w sekretariacie).

Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z europeistyki na UW oraz Zarządzanie w administracji publicznej w Akademii Leona Koźmińskiego. W trakcie studiów, jako stypendystka Europejskiej Fundacji Roberta Schumana, odbyła staż w Parlamencie Europejskim. Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej, m.in. „The Bucerius Summer School on Global Governance” oraz „New Public Management: Lean State, Lean Government”.

W latach 1996-2001 była pracownikiem, a później dyrektorem Biura Poselskiego Tadeusza Mazowieckiego. Pracowała w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie przygotowywała konsultacje społeczne oraz kampanie promujące przystąpienie Polski do UE. Od lutego 2003 r. pracuje w warszawskim samorządzie, w latach 2008-2011 jako wicedyrektor Biura Polityki Lokalowej, 2011-2012 zastępczyni burmistrza Dzielnicy Praga-Północ, 2012-2014 zastępczyni burmistrzyni Dzielnicy Wola.

Interesuje się ekonomią sektora publicznego. Lubi rodzinne wyprawy piesze i rowerowe.

Burmistrzynią Ochoty została 11 grudnia 2014 r. Wybrana ponownie na to stanowisko w kolejnej kadencji 22 listopada 2018 r.

Komórki podległe

    Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
    Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
    Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
    Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota
    Ośrodek Kultury Ochoty
    Wydział Budżetowo-Księgowy
    Wydział Kadr dla Dzielnicy
    Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich
    Wydział Kultury dla Dzielnicy
    Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
    Wydział Obsługi Rady dla dzielnicy
    Wydział Organizacyjny dla dzielnicy
    Wydział Oświaty i Wychowania dla dzielnicy
    Wydział Prawny dla dzielnicy
    Wydział Zamówień Publicznych dla dzielnicy

 

Ewa Kacprzak-Szymańska

Zastępczyni Burmistrzyni

Ewa Kacprzak-Szymańska

ul. Grójecka 17A, Warszawa
pok.: nr 106, I piętro
tel.: Sekretariat: 22 57 83 530
e-mail: ochota [dot] sekretariat2atum [dot] warszawa [dot] pl

Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 13:00-15:00 (po uprzednim umówieniu się w sekretariacie lub telefonicznie 22 57 83 530)

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prawniczka z doświadczeniem m.in. w obsłudze mieszkańców Warszawy w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, a także z doświadczeniem w pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się wsparciem i integracją cudzoziemców w Polsce oraz działalnością na rzecz demokracji i praw człowieka. Wnioskodawczyni zwycięskich projektów do Budżetu Partycypacyjnego Ochoty. Działkowiczka przy ROD Fort Szczęśliwice.

Komórki podległe:

    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
    Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
    Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami”
    Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla dzielnicy
    Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
    Wydział Nieruchomości
    Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
    Zespół Sportu i Rekreacji

 

Maria Środoń

Zastępczyni Burmistrzyni

Maria Środoń

ul. Grójecka 17A, Warszawa
pok.: nr 108, I piętro
tel.: Sekretariat: 22 57 83 637
e-mail: ochota [dot] sekretariat3atum [dot] warszawa [dot] pl

Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 13:00-15:00 (po uprzednim umówieniu się w sekretariacie lub telefonicznie 22 57 83 637)

Doktor socjologii, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji naukowych z zakresu socjologii miasta.  Od 2007 r. działa społecznie w Stowarzyszeniu Ochocianie. Mama trójki dzieci.

Komórki podległe:

    GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.
    Wydział Architektury i Budownictwa
    Wydział Informatyki
    Wydział Infrastruktury
    Wydział Ochrony Środowiska
    Wydział Zasobów Lokalowych
    Zakład Gospodarowania Nieruchomościami