Szkolenia

W dniu 26 maja br., na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, p. Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta, zrealizowała szkolenie on – line, pn. „Pierwsza pomoc emocjonalna”.

Szkolenie było okazją, aby uczestnicy przyjrzeli się tematyce, która łączy wszystkich „pomagaczy”, a więc umiejętności stworzenia bezpiecznej relacji z drugim człowiekiem i udzielania mu pomocy emocjonalnej, w sytuacji kryzysu.

Wartością dodaną szkolenia był fakt, że jego uczestnicy mogli wymienić się poglądami na czacie. Ponadto istniała możliwość zadawania pytań na czacie p. Małgorzacie Łubie, na które uczestnicy uzyskali wyczerpujące odpowiedzi.

W szkoleniu wzięły udział 82 osoby, przedstawiciele m.in. Oświaty, Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, ochockiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  - Dzielnicowego Zespołu Ochota. Dzięki temu spotkanie miało charakter interdyscyplinarny a współpraca specjalistów z różnych dziedzin jest potrzebna.

Z dużego zainteresowania zakresem tematycznym szkolenia wynika, że istnieje potrzeba poszerzania i uzupełniania wiedzy w tematyce trudnej i ważnej. Z opinii uczestników wynika, że udział w szkoleniu ugruntował ich wiedzę w zakresie omawianej problematyki. Uczestnicy wyrazili gotowość wzięcia udziału w innych szkoleniach o podobnej tematyce.