Uchwała w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości proponowanych dotacji w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Uchwała w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości proponowanych dotacji w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej