Zakup używanych telefonów Cisco IP 7945 na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Tytuł
Zakup używanych telefonów Cisco IP 7945 na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Treść

Uwaga! Uległ zmianie Opis Przedmiotu Zamówienia i przedłużono termin składania ofert!

ZAPYTANIE CENOWE

dotyczące zamówienia o wartości powyżej 7000 zł. netto do wyrażonej w złotych

równoważności kwoty 30.000 euro netto

 

1) Zamawiający - Miasto Stołeczne Warszawy Dzielnica Ochota w imieniu, którego postępowanie prowadzi:

Burmistrz Dzielnicy Ochota Katarzyna Łęgiewicz

Adres: 02-021 Warszawa, ul.Grójecka 17a ,

Tel.022 57-83-561 lub 022 82-42-025 fax.: 0221 65-90-791

Regon: 015259640 , NIP: 525-22-48-481

Zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia (szczegółowy opis dołączony do zapytania):

Zakup używanych telefonów Cisco IP 7945 na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

  • Termin realizacji zamówienia: najdalej 14 dni od podpisania umowy

  • Okres gwarancji: jak w załączonym dokumencie „Zaproszenie_do_udzialu.docx”

2) Miejsce złożenia oferty: oferta biorąca udział w zapytaniu w formie skanu PDF na adres email: ochota [dot] informatykaat[0]um [dot] warszawa [dot] pl (), z tematem: "Telefony 2019 (oferta)!(oferty złożone z innym tematem mogą nie zostać rozpatrzone)!, oferta zwycięska niezwłocznie w papierowym oryginale na adres: Grójecka 17a, pok. 319

3) Termin złożenia oferty: do dnia 2019-04-02 do godziny 14:30 na w.w. adres email; oferta zwycięska w formie papierowej - niezwłocznie, przed podpisaniem umowy

3) Warunki płatności: jak w załączonym wzorze umowy

4) osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: jak w załączonym wzorze umowy

5) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym wzorze.

Numer postępowania
UD-V-WIN.272.1.2019.KSM
Tryb postępowania
Zapytanie cenowe
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro
Telefon
22-5783-593
E-mail
ochota.informatyka [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
Termin składania ofert
Pliki do pobrania
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Wzór umowy (43.17 KB)
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia

Adres źródłowy: http://urzadochota.waw.pl/zamowienie-publiczne/powyzej-30-tys-euro/zakup-uzywanych-telefonow-cisco-ip-7945-na-potrzeby-urzedu

Załączniki
  • [0] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif