Informacja w zakresie opłat z tytułu wieczystego użytkowania

Informujemy również, że wnioski o bonifikatę od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2018, można składać w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2018 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy wnosić bez wezwania, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

W przypadku gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczną pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości  1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata.

 

Referat opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu
Kierownik
Monika Kwiecień,
tel. 22 578 36 22
e-mail: ochota [dot] nieruchomosciat[0]um [dot] warszawa [dot] pl


Adres źródłowy: http://urzadochota.waw.pl/informacja-w-zakresie-oplat-z-tytulu-wieczystego-uzytkowania

Załączniki
  • [0] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif