Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

ul. Korotyńskiego 13 02-121 Warszawa
E-mail
pogotowie@niebieskalinia.pl
Telefon
22 823 96 64, 22 824 25 01

Oferta organizacji skierowana jest do osób doświadczających oraz świadków przemocy w rodzinie.

Zakres działalności placówki:
- Poradnia Środowiskowa (konsultacje psychologiczne, wychowawcze, prawne, medyczne oraz grupy wsparcia),
- Poradnia Telefoniczna: Warszawska "Niebieska Linia" 22 668-70-00 czynna w dni powszednie w godzinach 14.00 - 22.00,
- Poradnia Prawna,
- Poradnia E-mail (poradniaat[0]niebieskalinia [dot] pl),
- Szkolenia i staże (m.in.: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Niebieska Akademia Warszawska),
- Centrum Informacji o Przemocy Domowej.

 

Uwagi

Sekretariat Pogotowia "Niebieska Linia" czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 20:00. Zapisy przyjmowane są telefonicznie.


Adres źródłowy: http://urzadochota.waw.pl/instytucja/ogolnopolskie-pogotowie-dla-ofiar-przemocy-w-rodzinie-niebieska-linia-instytutu

Załączniki
  • [0] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif