Wykaz placówek oświatowych

Lp. Placówka Adres/Dyrektor Telefon/e-mail
Szkoły Podstawowe
1 Szkoła Podstawowa Nr 10
im. Grzegorza Piramowicza
ul. Jasielska 49/53,   
02-128 Warszawa
Kamila Izbińska
22 823-41-97
sp10at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]sp10 [dot] waw [dot] pl
sp10warszawaat[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]gazeta [dot] pl
2 Szkoła Podstawowa Nr 23
im. Edwarda Szymańskiego
ul.  M. Reja 1,  
02-067 Warszawa
Anna Kozyra 
22 825-09-38
sekretariatat[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]sp23 [dot] warszawa [dot] pl
3 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 
im. Juliana Przybosia
ul. Białobrzeska 27, 
02-340 Warszawa
Renata Wrotniak
22 822-27-36
sp61at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
4 Szkoła Podstawowa Nr 97
im. Leona Kruczkowskiego
ul. Spiska 1, 
02-302 Warszawa 
Agnieszka Tkaczyk
22 822-09-20
sp97wawat[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]wp [dot] pl
sp97at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]sp97 [dot] waw [dot] pl
5 Szkoła Podstawowa Nr 152
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Powstańców Wielkopolskich 4,
02-398 Warszawa 
Monika Mazanka
22 659-13-81
sp152at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]dabrowska [dot] waw [dot] pl
sp152at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
6 Szkoła Podstawowa Nr 175  
im. Heleny Marusarzówny
ul. Trzech Budrysów 32, 
02-381 Warszawa
Jolanta Zan Szantroch
22 822-20-05
sp175at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
7 Szkoła Podstawowa Nr 264
im. Gabrieli Mistral
ul. W. Skorochód-Majewskiego 17, 
02-104 Warszawa
Katarzyna Glinka
22 823-24-38
sp264at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
8 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 
im. Tytusa Chałubińskiego
ul. Gorlicka 3, 
02-130 Warszawa
Agnieszka Lis
22 658-34-30
sekretariatat[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]szkola280 [dot] pl
Licea Ogólnokształcące
1 VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. Wawelska 46, 
02-067 Warszawa
Agata Dowgird
22 825-05-53
juliusat[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]liceum7 [dot] edu [dot] pl
2 XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica ul. Nowowiejska 37a, 
02-010 Warszawa
Regina Lewkowicz
22 825-13-25
sekretariatat[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]staszic [dot] waw [dot] pl
szkolaat[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]staszic [dot] waw [dot] pl
3 XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja ul. Grójecka 93, 
02-101 Warszawa 
Wioletta Dębiec
22 822-21-02
sekretariatat[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]21lo [dot] waw [dot] pl
4 XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego ul. Szczęśliwicka 50/54, 
02-353 Warszawa
Katarzyna Cozel Starewicz
22 822-06-58
lo48at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]lo48 [dot] waw [dot] pl
5 CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” ul. J. Siemieńskiego 6, 
02-106 Warszawa
Dorota Postek
22 822-31-29
lo160at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
6 LXIX Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944
ul. S. Skarżyńskiego 8
02-377 Warszawa
 Anna Jaroszek
22 822-99-89
sekretariatat[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]lo69 [dot] edu [dot] pl
Zespoły Szkół
1 Zespół Szkół Nr 4 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Szczęśliwicka 46, 
02-353 Warszawa
Jerzy Tulik
22 823-14-36
sekretariatat[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]zse4 [dot] waw [dot] ids [dot] pl
2 Zespół Szkół Nr 26 ul. Urbanistów 3, 
02-397 Warszawa
Roman Marciniak
22 823-30-99
zs26at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]zs26 [dot] edu [dot] pl
3 Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 ul. Szczęśliwicka 56, 
02-353 Warszawa
Bożena Stawarz
22 824-05-45
zssamochat[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]zssamoch [dot] internetdsl [dot] pl
4 Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka” ul. Szczęśliwicka 56, 
02-353 Warszawa
Agnieszka Borkowska Gut
22 822-32-52
zskolat[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
5 Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 ul. Szczęśliwicka 56,
02-353 Warszawa
Dariusz Tomczak
22 822-98-95
cku2at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]rubikon [dot] pl
Placówki pozaszkolne
1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 ul. Radomska 13/21, 
02-323 Warszawa
Magdalena Łabuś-Brzezińska
22 822-28-87
sekretariatat[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]poradnia9 [dot] waw [dot] pl
2 Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. W. Skorochód-Majewskiego 17
02-104 Warszawa
Kinga Stępień
22 823-24-38
oppat[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
3 Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” ul. Rokosowska 10, 
02-398 Warszawa
Anna Szwed
22 403-37-25
mdkochotaat[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]gmail [dot] com
mdkochotaat[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]poczta [dot] onet [dot] pl
4 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 7 ul. Geodetów 1, 
02-396 Warszawa
Piotr Łukawski
22 822-66-07
mos7ochotaat[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]interia [dot] pl
5 III Ogród Jordanowski ul. Wawelska 3, 
02-059 Warszawa
Justyna Olszewska
22 825-14-44
ogrodjordanowski3at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]gmail [dot] com
Przedszkola
1 Przedszkole nr 59 ul. Pruszkowska 10,
02-119 Warszawa
Joanna Płatek
22 823-51-07
p59at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
2 Przedszkole nr 61 ul. Lelechowska 7,
02-351 Warszawa
Renata Krasnodębska
22 822-12-83
p61at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
3 Przedszkole nr 66 ul. Grójecka 93, 
02-101 Warszawa
Małgorzata Łączyk
22 822-19-48
p66at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
4 Przedszkole nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Rokosowska 2,
02-348 Warszawa
Dorota Potocka
22 822-23-21
przedszkole70at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]gazeta [dot] pl
p70at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
5 Przedszkole nr 99 ul. Siewierska 3,
02-360 Warszawa
Ewa Jakowlew
22 822-23-32
p99at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
6 Przedszkole nr 100 ul. Częstochowska 16/18
02-344 Warszawa
Joanna Dorosławska
22 822-26-32
22 822-12-52 tel/fax
przedszkolenr100at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]idsl [dot] pl
7 Przedszkole nr 101 ul. Chotomowska 3,
02-345 Warszawa
Marzanna Jakóbczyk-Bogacka
22 822-27-06
p101at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
8 Przedszkole nr 102 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Siewierska 5/7,
02-360 Warszawa
Jolanta Brzezińska
22 822-11-57
p102at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
9 Przedszkole nr 111 ul. Ładysława 9/11,
02-066 Warszawa
Anna Kośla
22 875-29-70
przedszkole111at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]op [dot] pl
p111at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
10 Przedszkole nr 114 ul. Langiewicza 1/3,
02-071 Warszawa
Maria Rzecznik
22 825-11-94
przedszkole114at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]op [dot] pl
p114at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
11 Przedszkole nr 176 ul. Trzech Budrysów 24,
02-381 Warszawa
Renata Błuś
22 822-57-85
p176at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
przedszkole176at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]neostrada [dot] pl
12 Przedszkole nr 225 ul. Bobrowskiego 5, 
02-378 Warszawa
Barbara Rokicka
22 822-93-48
p225at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
13 Przedszkole nr 239 Al. Jerozolimskie 117a,
02-017 Warszawa
Agnieszka Wołek
22 629-23-83
p239at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
przedszkole239at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]neostrada [dot] pl
14 Przedszkole nr 241 ul. Trojdena 5B, 
02-109 Warszawa
Teresa Bieńkowska
22 823-41-19
trojdenekat[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]o2 [dot] pl
trojdenekat[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]wp [dot] pl
15 Przedszkole nr 248 ul. Dickensa 5A, 
02-107 Warszawa
Ewa Czerska
723-244-714
723-244-712
p248at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
16 Przedszkole nr 255 ul. Korotyńskiego 3, 
02-121 Warszawa
Katarzyna Kuźniarska
22 823-15-16
p255at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
przedszkole255at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]neostrada [dot] pl
17 Przedszkole nr 293 ul. Baleya 5, 
02-132 Warszawa
Barbara Martyniuk
22 823-53-20
p293at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
18 Przedszkole nr 312 Integracyjne

ul. Okińskiego 5, 
02-115 Warszawa

Ewa Bienias;

Elżbieta Jarząbek (osoba zastępująca)

22 823-20-23
p312at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
19 Przedszkole nr 315 ul. Grzeszczyka 2, 
02-122 Warszawa
Hanna Warmińska
22 822-71-13
p315at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
20 Przedszkole nr 404 Integracyjne ul. Białobrzeska 19, 
02-364 Warszawa
Elżbieta Pietrzak
22 822-11-06
22 659-50-18
p404at[55][54][53][52][51][50][49][48][47][46][45][44][43][42][41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]edu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl

 


Adres źródłowy: http://urzadochota.waw.pl/wykaz-placowek-oswiatowych

Załączniki
 • [0] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [1] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [2] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [3] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [4] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [5] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [6] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [7] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [8] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [9] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [10] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [11] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [12] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [13] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [14] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [15] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [16] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [17] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [18] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [19] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [20] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [21] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [22] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [23] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [24] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [25] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [26] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [27] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [28] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [29] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [30] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [31] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [32] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [33] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [34] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [35] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [36] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [37] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [38] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [39] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [40] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [41] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [42] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [43] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [44] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [45] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [46] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [47] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [48] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [49] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [50] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [51] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [52] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [53] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [54] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [55] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif