Festiwal Sztuki Konfronty

Festiwal Sztuki Konfronty

Festiwal Sztuki Konfronty

Projekt finansowany ze środków Biura Kultury Urzędu Miasta Warszawy Dzielnicy Ochota

Koordynator projektu: Maria Piątek

 

HARMONOGRAM KONFRONTY 2019

Wszystkie wydarzenia festiwalowe odbywają się w Kamienicy Artystycznej Ta3 ul. Tarczyńska 3

Październik

3 października 2019, godz. 10.30. – wernisaż wystawy studenckiej grafiki Letter. Studenci kierunku Grafika Społecznej Akademii Nauk pokazują prace graficzno-liternicze, gdzie szukają  podobieństw między wybraną literą a wyobrażonym i nasuwającym swe podobieństwo przedmiotem. Widz ma szansę dostrzec wiele zabawnych zależności i skojarzeń wizualnych. Już sama nazwa wystawy jest swego rodzaju zabawą – angielskie słowo „letter” to zarówno litera, jak i list, wiadomość czyli utajniony nieco komunikat.

Kurator wystawy: Maria Piątek
Wystawa trwa do 12 października. Można ją odwiedzać podczas wydarzeń Festiwalu Sztuki Konfronty oraz po uprzednim umówieniu się na fb Kamienica Artystyczna Ta3.
 

7 października 12.00-16.00 - warsztat animacji poklatkowej to szansa na stworzenie krótkiego filmu animowanego w technice, gdzie do uzyskania wrażenia ruchu wykorzystujemy sekwencje wcześniej zrobionych zdjęć opracowanych następnie w prostym programie komputerowym. Uczestnicy pracować będą w grupach, a materiałem użytym do animacji będą elementy wycinankowo-kolażowe. Zajęcia poprowadzi dr Krzysztof Ćwiertniewski wykładowca akademicki, specjalista w dziedzinie multimediów.

 

12 października 2019  godz. 10.00 – spotkanie z artystami  - dyskusja moderowana na temat użycia światła jako materiału w sztuce prowadzona przez Alicję i Adama Panasiewiczów
 
 

12 października 2019 godz. 18.30 - Samolubna Kartografia, wernisaż wystawy Grupy naN Alicja Panasiewicz, Adam Panasiewicz
Prace należące do cyklu Samolubna Kartografia to zapis procesu polegającego na przetransponowaniu własnego wizerunku, a poniekąd również samego siebie, w tkankę świata otaczającego artystę, gdzie on sam stanowi centrum i miarę wszystkiego. Artyści z grupy naN sięgają tu po różnorodne materiały i środki używając własnych fotografii, które przetwarzane są przez zastosowane przez nich multimedialne maszyny. Nie stronią od włączenia w proces twórczy procesów naukowych i współczesnych technik obróbki obrazu i dźwięku.

Kurator wystawy: Maria Piątek

Wystawa trwa do 24 października. Można ją odwiedzać podczas wydarzeń Festiwalu Sztuki Konfronty oraz po uprzednim umówieniu się na fb Kamienica Artystyczna Ta3.
 

25 października 2019 godz. 18.30 – Droga mleczna, wernisaż prac graficznych Katriny Sadrak.

Artystka inspiracje do swoich prac czerpie z energii kosmosu, który artystkę pociąga od lat i który pojawia się w jej grafikach wprost jako temat, ale też jako metafora i przesłanie zarazem. Podczas wernisażu autorka opowie o swoich fascynacjach zdjęciami kosmosu wykonywanymi w specjalnych nowoczesnych technikach.

Kurator wystawy: Karolina Zwoniarska

20.00 - event muzyczny towarzyszący wernisażowi

 

Listopad

15 listopada 2019 godz. 18.30 – wernisaż malarstwa Małgorzaty Wielek Mandreli.   Małgorzata Wielek Mandrela to artystka, której żywiołem jest gest i kolor, ale również nieokiełznana kreska. Widz dzięki obcowaniu z pracami artystki może odczuć sensualną przyjemność z obcowania z materią farby, co również będzie miał okazję doświadczyć i przeżyć na towarzyszących wystawie warsztatach malarskich 20 listopada 2019 (środa) godz. 10.30-12.30 .

Kurator wystawy: Maria Piątek

Wystawa trwa do 29 listopada. Można ją odwiedzać podczas wydarzeń Festiwalu Sztuki Konfronty oraz po uprzednim umówieniu się na fb Kamienica Artystyczna Ta3.

 

15 listopada 2019 godz. 20.00 - Pokaz filmów studenckich. Swoje prace filmu animowanego pokażą studenci Grafiki warszawskiej ASP oraz studenci Grafiki SAN Warszawa. Pokaz około 1,5 -2 godzinny będzie stanowił przegląd różnorodnych technik animacji komputerowej i klasycznej.

 

Grudzień

13 grudnia  2019 godz. 18.30 – wernisaż rysunków Andrzeja Markiewicza
Rysunki Markiewicza to wielowarstwowe prace, gdzie kolejne zapiski nakładają się na siebie zacierając czytelność poprzedzających je warstw. Ważne staje się nie tyle to, co zostało zanotowane, ale to, jak artysta zobrazował proces wypowiedzi, jego poszczególne fazy, jego kolejne zmiany. 

Kurator wystawy: Maria Piątek
 
Wystawa trwa do 28 grudnia. Można ją odwiedzać podczas wydarzeń Festiwalu Sztuki Konfronty oraz po uprzednim umówieniu się na fb Kamienica Artystyczna Ta3.
 

18 grudnia (środa) godz. 10.30-12.30  - warsztat rysunkowy. Inspirując się wystawą uczestnicy będą tworzyć pod opieką artysty swój własny pamiętni rysunkowy.

Pozostałe aktualności

Adres źródłowy: http://urzadochota.waw.pl/aktualnosc/festiwal-sztuki-konfronty

Załączniki
  • [0] http://urzadochota.waw.pl/sites/default/files/styles/news/public/obrazek/2019-10/Samolubna%20kartografia%20grupa%20naN.jpg?itok=XRMCE6VO