Adres źródłowy: http://urzadochota.waw.pl/uchwala-w-sprawie-wyboru-ofert-i-ustalenia-wysokosci-proponowanych-dotacji-w-ii-otwartym-konkursie

Załączniki