Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Własności Komunalnej

Zakres działań:

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Własności Komunalnej, wchodzącego w skład Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. współpraca z administratorami, zarządcami oraz Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych w sprawach związanych z Wspólnotami Mieszkaniowymi, w których m.st. Warszawa posiada udziały w częściach wspólnych nieruchomości;
 2. nadzorowanie i współpraca z ZGN w sprawach związanych z budynkami stanowiącymi całkowitą własność m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy;
 3. prowadzenie spraw i postępowań z zakresu zarządzania nieruchomościami wspólnymi;
 4. analiza wniosków zarządców nieruchomości oraz spraw związanych z eksploatacją i remontami części wspólnych budynków i lokali stanowiących własność m.st. Warszawy;
 5. ocena i monitorowanie wykonywania przez ZGN oraz GGKO, funkcji zarządzania budynkami komunalnymi oraz lokalami komunalnymi w nieruchomościach wspólnych poprzez analizę efektywności zarządzania, opracowywanie standardów współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi i sprawowania nadzoru właścicielskiego w nieruchomościach wspólnych;
 6. nadzór i współpraca z ZGN w zakresie opłat na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych wnoszonych wg posiadanych udziałów oraz ustalania wysokości zaliczek na utrzymywanie nieruchomości wspólnych;
 7. analiza i archiwizowanie dokumentacji Wspólnot Mieszkaniowych; 8)analiza przedłożonych przez ZGN planów bieżących remontów a także remontów planowanych na lata przyszłe, przygotowanych do akceptacji przez Zarząd Dzielnicy oraz nadzór nad ich realizacją;
 8. przygotowywanie wykazu lokali przeznaczonych do zbycia;
 9. prowadzenie całkowitej procedury zmierzającej do zbycia lokalu, w tym przygotowywanie umów na wykonanie inwentaryzacji i operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz przygotowywanie dokumentów do zwarcia umów notarialnych;
 10. prowadzenie rejestru sprzedaży lokali;
 11. przekazywanie do ZGN i administratora informacji o sprzedanych lokalach;
 12. przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie procedury sprzedaży lokali w trybie przetargu;
 13. przygotowywanie procedur nabywania lokali mieszkalnych i użytkowych, położonych na obszarze Dzielnicy, które będą wchodzić lub wchodzą w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy;
 14. przygotowywanie informacji o udzielanej bonifikacie od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych m.st. Warszawy, a także występowanie z żądaniami zwrotu tej bonifikaty.