WOM

W związku z obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. prawem przekształcenia użytkowania w prawo własności nieruchomości, proszę o zapoznanie się z informacją dostępną na stronie: https://warszawa19115.pl/-/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-m-st-warszawy-w-trybie-ustawy-z-dnia-20-lipca-2018

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przekształcenie następuje z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r.

Biorąc pod uwagę treść w/w ustawy pojawia się jednak wątpliwość, czy dana nieruchomość zostanie przekształcona z dniem 1 stycznia 2019 r., ze skutkiem na inny dzień, czy też w ogóle zostanie przekształcona (w przypadku braku przesłanek przekształcenia wynikających z ustawy).

Ze względu na konieczność sprawdzenia wielu kwestii, wydanie zaświadczenia może wydłużyć się ponad datę 29.02.2020 r. (termin zapłaty pierwszej opłaty przekształceniowej), dlatego z ostrożności zasadne jest, aby użytkownik wieczysty/właściciel dokonał wpłaty do 31 marca 2019 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (jako opłaty przekształceniowej).

 

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 czynne 24/7
https://warszawa19115.pl/
tel. 19115
aplikacja mobilna Warszawa19115
email: kontaktatum [dot] warszawa [dot] pl

Do pobrania
Schemat WOM (274.4 KB)