Najbliższe wydarzenia

  • - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -

    Gimnastyka dla Seniorów - OKO ul. Radomska 13/21

  • - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -

    Gimnastyka Dla Seniorów - DK "Rakowiec"

  • Posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego

  • „Nogi, nogi roztańczone” – kartki z historii kabaretów przedwojennej Warszawy