Wydział Obsługi Rady dla dzielnicy

ul. Grójecka 17A, Warszawa
tel.: 22 57 83 600
e-mail: ochota [dot] woratum [dot] warszawa [dot] pl
www: zobacz stronę

Naczelnik
Marlena Synowiec
tel.: 22 578 36 02 wew. 602
e-mail: msynowiecatum [dot] warszawa [dot] pl
pokój: 119

Zakres działań:
Do zakresu działania Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna Rady Dzielnicy i jej komisji;
 2. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy w celu jak najlepszego przygotowywania niezbędnych materiałów na posiedzenia Rady Dzielnicy i komisji;
 3. sporządzanie protokołów z obrad Rady Dzielnicy i posiedzeń komisji zgodnie z przyjętymi w tym zakresie wymogami;
 4. prowadzenie sekretariatu Rady Dzielnicy i Przewodniczącego Rady Dzielnicy;
 5. udzielanie pomocy radnym Dzielnicy w sprawowaniu ich mandatu;
 6. stworzenie organizacyjnych warunków do odbierania przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy i przechowywania oświadczeń radnych wymaganych prawem;
 7. prowadzenie spraw finansowych związanych z dietami radnych;
 8. organizacyjna obsługa oficjalnych wyjazdów radnych i uroczystości;
 9. stałe aktualizowanie informacji o pracach Rady Dzielnicy i podawanie ich do informacji publicznej;
 10. reprezentowanie radnych w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy oraz instytucjami zewnętrznymi;
 11. kierowanie uchwał Rady Dzielnicy zgodnie z właściwością;
 12. prowadzenie rejestrów uchwał Rady Dzielnicy;
 13. prowadzenie rejestrów interpelacji i wniosków.

Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00