Wydział Organizacyjny dla dzielnicy

ul. Grójecka 17A, Warszawa
tel.: 22 57 83 623
fax: 22 57 83 509
e-mail: ochota [dot] wodatum [dot] warszawa [dot] pl
www: zobacz stronę

Naczelnik
Milena Sielska

Zakres działań:
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną i organizacyjną spotkań, narad z udziałem Naczelników Wydziałów i Członków Zarządu Dzielnicy;
  2. organizacja pracy Urzędu Dzielnicy;
  3. obsługa kancelaryjna Zarządu Dzielnicy;
  4. przekazywanie uchwał Zarządu Dzielnicy według właściwości;
  5. prowadzenie spraw związanych z organizacją i prowadzeniem wyborów oraz referendum ogólnokrajowego na obszarze Dzielnicy, a także wykonywanie innych zadań w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
  6. prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Dzielnicy;
  7. prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Dzielnicy.

Godziny pracy:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00