Wykaz placówek oświatowych

Wykaz placówek oświatowych w Dzielnicy Ochota
     
             SZKOŁY PODSTAWOWE

1.    Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Grzegorza Piramowicza
ul. Jasielska 49/53
02-128 Warszawa
Dyrektor: Kamila Izbińska
telefon: 22 823-41-97
e-mail: sp10atsp10 [dot] waw [dot] pl

2.    Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Edwarda Szymańskiego
ul. M. Reja 1
02-353 Warszawa
Dyrektor: Anna Kozyra
telefon: 22 825-09-38
e-mail: sekretariatatsp23 [dot] warszawa [dot] pl

3.    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 im. Juliana Przybosia
ul. Białobrzeska 27
02-340 Warszawa
Dyrektor: Renata Wrotniak
telefon: 22 822-27-36
e-mail: sp61atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl

4.    Szkoła Podstawowa Nr 97 im. Leona Kruczkowskiego
ul. Spiska 1
02-302 Warszawa
p. o. Dyrektora: Iwona Sękalska-Marciniak
telefon: 22 822-09-20
e-mail: sp97atsp97 [dot] waw [dot] pl

5.    Szkoła Podstawowa Nr 152 im. Marii Dąbrowskiej
ul. Powstańców Wielkopolskich 4
02-398 Warszawa
Dyrektor: Monika Mazanka
telefon: 22 822-66-08
e-mail: sp152atdabrowska [dot] waw [dot] pl; sp152atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl

6.    Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny
ul. Trzech Budrysów 32
02-381 Warszawa
Dyrektor: Jolanta Zan Szantroch
telefon: 22 822-20-05
e-mail: sp175atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl; sekretariatatsp175 [dot] pl

7.    Szkoła Podstawowa Nr 264 im. Gabrieli Mistral
ul. W. Skorochód-Majewskiego 17
02-104 Warszawa
Dyrektor: Katarzyna Glinka
telefon: 22 823-24-38
e-mail: sp264atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl

8.    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego
ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa
Dyrektor: Agnieszka Lis
telefon: 22 658-34-30
e-mail: sekretariatatszkola280 [dot] pl

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1.    VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
ul. Wawelska 46
02-067 Warszawa
Dyrektor: Agata Dowgird
telefon: 22 825-05-53
e-mail: juliusatliceum7 [dot] edu [dot] pl

2.    XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
ul. Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa
Dyrektor: Regina Lewkowicz
telefon: 22 825-13-25
e-mail: sekretariatatstaszic [dot] waw [dot] pl; szkolaatstaszic [dot] waw [dot] pl

3.    XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
ul. Grójecka 93
02-101 Warszawa
Dyrektor: Wioletta Dębiec
telefon: 22 822-21-02
e-mail: sekretariatat21lo [dot] waw [dot] pl

4.    XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego
ul. Barska 32
02-315 Warszawa
Dyrektor: Katarzyna Cozel Starewicz
telefon: 22 822-06-58
e-mail: lo48atlo48 [dot] waw [dot] pl

5.    LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów
Powstania Warszawskiego 1944
ul. S. Skarżyńskiego 8
02-377 Warszawa
Dyrektor: Anna Jaroszek
telefon: 22 822-99-89
e-mail: sekretariatatlo69 [dot] edu [dot] pl

6.    CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”
ul. J. Siemieńskiego 6
02-106 Warszawa
Dyrektor: Dorota Postek
telefon: 22 822-31-29
e-mail: lo160atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl

 

 

             ZESPOŁY SZKÓŁ

1. Zespół Szkół Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
    ul. Szczęśliwicka 46
    02-353 Warszawa
    Dyrektor: Jerzy Tulik
    telefon: 22 823-14-36
    e-mail: sekretariatatzse4 [dot] waw [dot] ids [dot] pl

2. Zespół Szkół Nr 26
    ul. Urbanistów 3
    02-397 Warszawa
    Dyrektor: Roman Marciniak
    telefon: 22 823-30-99
    e-mail: zs26atzs26 [dot] edu [dot] pl

3. Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1
    ul. Szczęśliwicka 56
    02-353 Warszawa
    Dyrektor: Bożena Stawarz
    telefon: 22 824-05-45
     e-mail: szkolaatzssil1 [dot] edu [dot] pl

4. Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka”
   ul. Szczęśliwicka 56
   02-353 Warszawa
   Dyrektor: Agnieszka Borkowska Gut
   telefon: 22 822-32-52
   e-mail: zskolatedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2
ul. Szczęśliwicka 50/54
Dyrektor: Dariusz Tomczak
telefon: 22 822-98-95
e-mail: cku2atrubikon [dot] pl

 

 

         PLACÓWKI POZASZKOLNE

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9
    ul. Radomska 13/21
    02-323 Warszawa
    Dyrektor: Magdalena Łabuś Brzezińska
    telefon: 22 822-28-87
    e-mail: sekretariatatporadnia9 [dot] waw [dot] pl

2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej
    ul. W. Skorochód-Majewskiego 17
    02-104 Warszawa
    Dyrektor: Kinga Stępień
    telefon: 823-24-38
    e-mail: opp264atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl

3. Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”
    ul. Rokosowska 10
    02-398 Warszawa
    Dyrektor: Anna Szwed
    telefon: 22 403-37-25
    e-mail: mdkochotaatgmail [dot] com; mdkochotaatpoczta [dot] onet [dot] pl

4. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 7
    ul. Geodetów 1
    02-396 Warszawa
    Dyrektor: Piotr Łukawski
    telefon: 22 822-66-07
    e-mail: mos7ochotaatinteria [dot] pl

5. III Ogród Jordanowski
    ul. Wawelska 3
    02-059 Warszawa
    Dyrektor: Justyna Olszewska
    telefon: 22 825-14-44
     e-mail: sekretariatatogrodjordanowski3 [dot] szkolnastrona [dot] pl

 

 

 

             PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole Nr 59
    ul. Pruszkowska 10
    02-119 Warszawa
    Dyrektor: Joanna Płatek
    telefon: 22 823-51-07
    e-mail: p59atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl

2. Przedszkole Nr 61
    ul. Lelechowska 7
    02-351 Warszawa
    Dyrektor: Renata Krasnodębska
    telefon: 22 822-12-83
    e-mail: p61atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl

3. Przedszkole Nr 66
    ul. Grójecka 93
    02-101 Warszawa
    Dyrektor: Małgorzata Łączyk
    telefon: 22 822-19-48
    e-mail: p66atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl

4. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70
   ul. Rokosowska 2
   02-348 Warszawa
   Dyrektor: Dorota Potocka
   telefon: 22 822-23-21
   e-mail: przedszkole70atgazeta [dot] pl; p70atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl

5. Przedszkole Nr 99
    ul. Siewierska 3
    02-360 Warszawa
    Dyrektor: Ewa Jakowlew
    telefon: 22 822-23-32
    e-mail: p99atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
   

6. Przedszkole Nr 100
    ul. Częstochowska 16/18
    02-344 Warszawa
    p. o. Dyrektora: Agnieszka Wojtczak
    telefon: 22 822-26-32
    telefon/fax: 22 822-12-52

 

           7. Przedszkole Nr 101
              ul. Chotomowska 3
              02-345 Warszawa
              Dyrektor: Marzanna Jakóbczyk Bogacka
              telefon: 22 822-27-06
              e-mail:  p101atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl

          8. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 102
              ul. Siewierska 5/7
              02-360 Warszawa
              Dyrektor: Jolanta Brzezińska
              telefon: 22 822-11-57
              e-mail: p102atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl

          9. Przedszkole Nr 111
             ul. Ładysława 9/11
             02-066 Warszawa
             Dyrektor: Anna Kośla
             telefon: 22 875-29-70
             e-mail: przedszkole111atop [dot] pl; p111atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl

         10. Przedszkole Nr 114
               ul. Langiewicza 1/3
               02-071 Warszawa
               Dyrektor: Maria Rzecznik
               telefon: 22 825-11-94
               e-mail: przedszkole114atop [dot] pl; p114atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl

          11. Przedszkole Nr 176
                ul. Trzech Budrysów 24
                02-381 Warszawa
                Dyrektor: Renata Błuś
                telefon: 22 822-57-85
                e-mail: p176atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl

          12. Przedszkole Nr 225
                ul. Bobrowskiego 5
                02-378 Warszawa
                Dyrektor: Barbara Rokicka
                 telefon: 22 822-93-48
                e-mail: p225atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl

          13. Przedszkole Nr 239
                Al. Jerozolimskie 117a
                02-017 Warszawa
                Dyrektor: Agnieszka Wołek
                telefon: 22 629-23-83
                e-mail: p239atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl; przedszkole239atgmail [dot] com

           14. Przedszkole Nr 241
                 ul. Księcia Trojdena 5B
                 02-109 Warszawa
                 Dyrektor: Teresa Bieńkowska
                 telefon: 22 823-41-19
                 e-mail: p241atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl; trojdenekatgmail [dot] com

           15. Przedszkole Nr 248
                 ul. Dickensa 5a
                 01-107 Warszawa
                 Dyrektor: Ewa Czerska
                 telefon: 723-244-714; 723-244-712
     16. Przedszkole Nr 255
           ul. Korotyńskiego 3
           02-121 Warszawa
           Dyrektor: Katarzyna Kuźniarska
           telefon: 22 823-15-16
           e-mail: przedszkole255atneostrada [dot] pl

     17. Przedszkole Nr 293
           ul. Baleya 5
           02-132 Warszawa
           Dyrektor: Barbara Martyniuk
           telefon: 22 823-53-20
           e-mail: p293atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl

    18. Przedszkole Integracyjne Nr 312
          ul. Okińskiego 5
          02-115 Warszawa
          Dyrektor: Ewa Bienias
          telefon: 22 823-20-23
          e-mail: p312atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl

    19. Przedszkole Nr 315
          ul. Grzeszczyka 2
          02-122 Warszawa
         Dyrektor: Hanna Warmińska
         telefon: 22 822-71-13
         e-mail: p315atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl
   
    20. Przedszkole Integracyjne Nr 404
          ul. Białobrzeska 19
          02-364 Warszawa
          Dyrektor: Elżbieta Pietrzak
          telefon: 22 822-11-06;  22 659-50-18
          e-mail: p404atedu [dot] um [dot] warszawa [dot] pl