Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert

Usługa polegająca na wykonaniu nasadzeń oraz pielęgnacji drzew

Remont pomostu widokowego znajdującego się w parku im. Zasława Malickiego w Warszawie.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Deratyzacja w parkach Ochoty

Deratyzacja w parkach Ochoty

Odwodnienie Parku Zachodniego

Odwodnienie Parku Zachodniego

Zakup używanych telefonów Cisco IP 7945 na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Zakup używanych telefonów Cisco IP 7945 na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Założenie łąki kwietnej w parku Korotyńskiego oraz założenie trawnika w parku Szczęśliwice