Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert

Dostawa sprzętu komputerowego do pracy zdalnej do Urzędu Dzielnicy Ochota

Dostawa materiałów eksploatacyjnych druku do Urzędu Dzielnicy Ochota

Realizacja zadania pn. "Działania informacyjno - edukacyjne w ramach lokalnego systemu wsparcia"

Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi/ wolno żyjącymi w okresie od 1.12.2020 r. do 30.11.2021 r.

Prace związane z utrzymaniem dwóch zbiorników wodnych w parku Szczęśliwice oraz zbiornika parku Z. Malickiego wraz z otoczeniem.

Realizacja zadania pn. "Działania informacyjno - edukacyjne w ramach lokalnego systemu wsparcia"

Realizacja działań w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w obszarze właściwej komunikacji, na różnych etapach pracy z osobami w kryzysie".

Dostawa laptopów pracy zdalnej do Urzędu Dzielnicy Ochota

„Konserwację i utrzymanie porządku na terenie boisk, naprawę sprzętu siłowni plenerowych, konserwację i naprawę sprzętu na placach zabaw dla dzieci i młodzieży znajdujących się w parkach i na skwerach dzielnicy Ochota w roku 2021

Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Urzędzie Dzielnicy Ochota