Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert

Przebudowa drogi polegająca na budowie odcinka chodnika oraz przebudowie istniejącego zjazdu

Konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie prowadzone przez terapeutę uzależnień, skierowane do mieszkańców Dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia.

Realizacja usługi obejmującej opracowanie diagnozy zasobów wiedzy oraz identyfikację braków danych w zakresie sytuacji społecznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w latach 2015 – 2020 wraz z opracowaniem rekomendacji dotyczących przyszłego monitorowania sytuacji społecznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Zamówienia wraz z dostawą dwóch fabrycznie nowych komputerów przenośnych typu laptop

Realizacja usługi obejmującej przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy społecznej (...)

Przygotowania, transportu oraz dystrybucji 300 paczek żywnościowych

"Ochockie spotkanie w Niedzielę Palmową" - unieważnienie

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu opinii przez biegłego sądowego psychologa/specjalistę psychoterapii uzależnień w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Ochota w Warszawie.

Zapytanie Ofertowe w sprawie realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu opinii przez biegłego sądowego psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Ochota w Warszawie.

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie koordynowania Projektu „Szacunek i pomoc” adresowanego do środowisk kombatanckich z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy