Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert

Opracowanie PFU dostosowania do przepisów ochrony pożarowej wszystkich obiektów wchodzących w skład VII Liceum Ogólnokształcacego im. J. Słowackiego w Warszawie wraz z niezbędnymi załącznikami.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek do Urzędu Dzielnicy Ochota.

Remont eksploatacyjny instalacji odwodnienia drogowego

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji zadania pn. "Świetlice w szkołach - nowy model funkcjonowania".

Przebudowa drogi polegająca na budowie odcinka chodnika oraz przebudowie istniejącego zjazdu

Konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie prowadzone przez terapeutę uzależnień, skierowane do mieszkańców Dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia.

Realizacja usługi obejmującej opracowanie diagnozy zasobów wiedzy oraz identyfikację braków danych w zakresie sytuacji społecznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w latach 2015 – 2020 wraz z opracowaniem rekomendacji dotyczących przyszłego monitorowania sytuacji społecznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Zamówienia wraz z dostawą dwóch fabrycznie nowych komputerów przenośnych typu laptop

Realizacja usługi obejmującej przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy społecznej (...)

Przygotowania, transportu oraz dystrybucji 300 paczek żywnościowych