Tytuł
Odwodnienie Parku Zachodniego
Treść

Zakres prac obejmuje: -wykonanie 7 szt. otworów dla kolumn piaskowo-żwirowych, -wypełnienie kolumn materiałem filtracyjnym zgodnie z projektem, -przekazanie oryginalnych atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego) użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych w 2 egz. (w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (*pdf.)), - przygotowanie geodezji powykonawczej w 2 egz. (w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (*pdf. i DXF) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie) w siedzibie wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, 02-323 Warszawa ul. Radomska 13/21 pokój 213 w terminie do dnia 6.05.2019 r. do godziny 14:00.

Numer postępowania
UD-V-WOŚ.271.17.2019.ARU
Tryb postępowania
Zapytanie o cenę
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro
Telefon
8221543
E-mail
ochota.srodowisko [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
Termin składania ofert
Pliki do pobrania
Formularz oferty (116.8 KB)
Data wprowadzenia
Projekt umowy (2.48 MB)
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Przedmiar (62.8 KB)
Data wprowadzenia
Kosztorys ofertowy (72.67 KB)
Data wprowadzenia
Projekt - opis (923.33 KB)
Data wprowadzenia
Lokalizacja odwiertów (1020.69 KB)
Data wprowadzenia
Kolumna piaskowa (113.61 KB)
Data wprowadzenia
STWiOR (737.86 KB)
Data wprowadzenia