Tytuł
Zadanie 1.: „Strażnicy drzew – społeczna inicjatywa na rzecz ochrony drzew na Ochocie” polegające na wykonaniu nasadzeń drzew na terenie Skweru Dobrego Maharadży, lub/i w innych parkach na terenie Dzielnicy Ochota wyznaczonych przez Zamawiającego
Zadanie 2.: „Chrońmy stare drzewa Ochoty – ostoję bioróżnorodności, skuteczny sposób redukcji zanieczyszczeń powietrza” polegające na przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych wybranych drzew na terenie: Skweru Grotowskiego, Zieleńca Wielkopolski, Skweru Sue Ryder oraz Skweru Dobrego Maharadży
Treść

W związku z realizacją zamówienia zapraszam do złożenia ofert na dwa zadania:
Zadanie 1.: „Strażnicy drzew – społeczna inicjatywa na rzecz ochrony drzew na Ochocie” polegające na wykonaniu nasadzeń drzew na terenie Skweru Dobrego Maharadży, lub/i w innych parkach na terenie Dzielnicy Ochota wyznaczonych przez Zamawiającego
Zadanie 2.: „Chrońmy stare drzewa Ochoty – ostoję bioróżnorodności, skuteczny sposób redukcji zanieczyszczeń powietrza” polegające na przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych wybranych drzew na terenie: Skweru Grotowskiego, Zieleńca Wielkopolski, Skweru Sue Ryder oraz Skweru Dobrego Maharadży
Ofertę należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy ul. Radomska 13/21 pokój nr 213, 02-323 Warszawa, w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie) do dnia 02.10.2019 r. do godziny 15:00
Zamawiający nie przyjmie ofert częściowych, wariantowych, a także w formie e-mail.
Sprawę prowadzi p. Agnieszka Miłoszewska tel. 22 822 15 43 lub 22 824 30 12. (amiloszewska@um.warszawa.pl)

*********
W związku z podaniem błędnego terminu składania ofert zamieszczonego na stronie internetowej ulega przesunięciu termin ostateczny składania ofert na dzień 02.10.2019 r. na godzinę 15:00.
*********

Tryb postępowania
Zapytanie cenowe
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro
Telefon
22 822 15 43 lub 22 824 30 12
E-mail
amiloszewska [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
Termin składania ofert
Pliki do pobrania
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Projekt umowy (253.67 KB)
Data wprowadzenia
Formularz oferty (139.82 KB)
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Kosztorys ofertowy (34.31 KB)
Data wprowadzenia