Tytuł
Budowa Parku Zachodniego - Wykonanie kawiarni
Numer postępowania
24/2019
Tryb postępowania
Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości poniżej kwot wynikających z art 11 ust. 8 ustawy Pzp
Telefon
22 5783560
E-mail
mmalchar [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
Termin składania ofert
Pliki do pobrania
Data wprowadzenia