Tytuł
Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Dzielnicy Ochota do przedszkoli, szkół i placówek szkolno-wychowawczych z domu do placówki i z powrotem
wraz z zapewnieniem opieki w czasie transportu w roku szkolnym 2020/2021

Treść

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod linkiem:

https://umw.ezamawiajacy.pl

Numer postępowania
7/2020
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości poniżej kwot wynikających z art 11 ust. 8 ustawy Pzp
Telefon
22 57-83-490
E-mail
ochota.wzp [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
Data otwarcia ofert
Termin składania ofert
Pliki do pobrania
Data wprowadzenia
SIWZ (688.71 KB)
Data wprowadzenia
Zał. 7-10 do SIWZ (120.29 KB)
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia