Tytuł
Remont dachu w Przedszkolu nr 111 przy ul. bł. Ładysława z Gielniowa 9/11 w Warszawie
Numer postępowania
4/2020
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości poniżej 207.000 euro
Telefon
22 578 35 60
E-mail
ochota.wzp [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
Data otwarcia ofert
Termin składania ofert
Pliki do pobrania
Data wprowadzenia
SIWZ (612.78 KB)
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Wzór umowy (188.5 KB)
Data wprowadzenia
Zmiana treści SIWZ (179.44 KB)
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Odpowiedzi na pytania (784.78 KB)
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia