Tytuł
Remont łazienek w Liceum Ogólnokształcącym nr XXI przy ulicy Grójeckiej 93 w Warszawie
Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod linkiem:
https://umw.ezamawiajacy.pl
Numer postępowania
5/2020
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości poniżej kwot wynikających z art 11 ust. 8 ustawy Pzp
Telefon
22 57-83-490
E-mail
ochota.wzp [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
Data otwarcia ofert
Termin składania ofert
Pliki do pobrania
Data wprowadzenia
SIWZ (719.37 KB)
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia