Tytuł
Utrzymanie zieleni na terenie parków i skwerów oraz zieleni przyulicznej wraz z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie Dzielnicy Ochota z podziałem na 3 zadania
Treść

Zamieszczone ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym. Właściwe postępowanie, na które Wykonawcy będą mogli składać oferty zostanie wszczęte w terminie późniejszym.  

Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości równej i powyżej kwot wynikających z art. 11 ust 8 ustawy Pzp
Telefon
22 578 35 60
E-mail
ochota.zamowienia [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
Termin składania ofert
Pliki do pobrania
Data wprowadzenia