Tytuł
Wykonanie i montaż 223 pokryw na kosze betonowe w Parku Szczęśliwickim i Parku Korotyńskiego w Warszawie
Treść

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż 223 szt. (165 szt. pokryw w Parku Szczęśliwice i 58 szt. pokryw w Parku Korotyńskiego) pokryw na kosze betonowe o przekroju ośmiokątnym i krzyżowym. Szczegółowe informacje na temat zamówienia przedstawione zostały w załącznikach. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu) na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, ul. Radomska 13/21 pokój 213, 02-323 Warszawa. Termin składania ofert - do dnia 1.03.2019 r. do godziny 12-tej. Zamawiający nie przyjmuje ofert w formie telefonicznej oraz email. W przypadku pytań lub wątpliwości, dodatkowych informacji w sprawie zamówienia może udzielić p. Maciej Wyrzykowski tel. 822 15 43 lub 824 30 12.

Numer postępowania
UD-V-WOŚ. 271.2.2019. MWY
Tryb postępowania
Zapytanie cenowe
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro
Telefon
8221543
E-mail
ochota.srodowisko [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
Termin składania ofert
Pliki do pobrania
Zapytanie cenowe (216.14 KB)
Data wprowadzenia
Formularz oferty (241.57 KB)
Data wprowadzenia
Kosztorys ofertowy (139.88 KB)
Data wprowadzenia
Projekt umowy (1.56 MB)
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia