Tytuł
Wykonanie podobnych robót budowlanych w ramach zadania na „Budowę sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr VII w Warszawie”
Numer postępowania
3/2020/AAN
Tryb postępowania
Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości poniżej kwot wynikających z art 11 ust. 8 ustawy Pzp
Telefon
22 578-34-90
E-mail
ochota.zamowienia [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
Termin składania ofert
Pliki do pobrania
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia