Tytuł
Zakup używanych telefonów Cisco IP 7945 na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Treść

Uwaga! Uległ zmianie Opis Przedmiotu Zamówienia i przedłużono termin składania ofert!

ZAPYTANIE CENOWE

dotyczące zamówienia o wartości powyżej 7000 zł. netto do wyrażonej w złotych

równoważności kwoty 30.000 euro netto

 

1) Zamawiający - Miasto Stołeczne Warszawy Dzielnica Ochota w imieniu, którego postępowanie prowadzi:

Burmistrz Dzielnicy Ochota Katarzyna Łęgiewicz

Adres: 02-021 Warszawa, ul.Grójecka 17a ,

Tel.022 57-83-561 lub 022 82-42-025 fax.: 0221 65-90-791

Regon: 015259640 , NIP: 525-22-48-481

Zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia (szczegółowy opis dołączony do zapytania):

Zakup używanych telefonów Cisco IP 7945 na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

  • Termin realizacji zamówienia: najdalej 14 dni od podpisania umowy

  • Okres gwarancji: jak w załączonym dokumencie „Zaproszenie_do_udzialu.docx”

2) Miejsce złożenia oferty: oferta biorąca udział w zapytaniu w formie skanu PDF na adres email: ochota [dot] informatykaatum [dot] warszawa [dot] pl (), z tematem: "Telefony 2019 (oferta)!(oferty złożone z innym tematem mogą nie zostać rozpatrzone)!, oferta zwycięska niezwłocznie w papierowym oryginale na adres: Grójecka 17a, pok. 319

3) Termin złożenia oferty: do dnia 2019-04-02 do godziny 14:30 na w.w. adres email; oferta zwycięska w formie papierowej - niezwłocznie, przed podpisaniem umowy

3) Warunki płatności: jak w załączonym wzorze umowy

4) osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: jak w załączonym wzorze umowy

5) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym wzorze.

Numer postępowania
UD-V-WIN.272.1.2019.KSM
Tryb postępowania
Zapytanie cenowe
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro
Telefon
22-5783-593
E-mail
ochota.informatyka [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
Termin składania ofert
Pliki do pobrania
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Wzór umowy (43.17 KB)
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia