Tytuł
Założenie łąki kwietnej w parku Korotyńskiego oraz założenie trawnika w parku Szczęśliwice
Treść

Przedmiotem zamówienia jest: Założenie i pielęgnacja łąki kwietnej na terenie parku Korotyńskiego oraz założenie i pielęgnacja trawnika na terenie parku Szczęśliwice. Miejsce złożenia oferty: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota, ul. Radomska 13/21, piętro II, pok. 213. Ofertę należy złożyć do dnia 6.03.2019 r. do godziny 12:00 w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie). Zamawiający nie przyjmuje ofert składanych telefonicznie lub w formie email. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Anna Orlicka-Jasińska, tel. 8221543 lub 8243012

Numer postępowania
UD-V-WOS.271.3.2019.AOJ
Tryb postępowania
Zapytanie cenowe
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro
Telefon
8221543
E-mail
ochota.srodowisko [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
Termin składania ofert
Pliki do pobrania
Formularz oferty (430.67 KB)
Data wprowadzenia
Kosztorys ofertowy (182.97 KB)
Data wprowadzenia
Projekt umowy (202.59 KB)
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Lokalizacja (5.53 MB)
Data wprowadzenia